Svenskan i framtiden - språkrapport från verkligheten

Något som diskuterades mycket under min studietid var huruvida svenskan håller på att förlora fotfästet och oron för hur svenska språket kommer att se ut i framtiden. Språkrådet siar tendenser och jag rapporterar från verkligheten på kontoret.

Tendens
De skandinaviska språken danska, norska och svenska är grannspråk till varandra. De är faktiskt så lika att de ur språkvetenskaplig synpunkt kunde betraktas som dialekter inom samma språk. Likheten gör att de i princip inbördes är förståeliga utan föregående studier. Detta innebär att dansk-, norsk- och svensktalande kan tala med varandra på det egna språket. Det krävs bara tillvänjning för ögat och örat.
Verklighet
I mitt team har vi representanter från hela Norden och samtliga förstår, om än inte behärskar, svenska. Vi pratar ändå engelska. Detta beror dels på att företagets koncernspråk är engelska, dels på att vi saknar en vettig vokabulär för att kunna prata om vårt arbete på svenska. Jag och Språkrådet är lite förargade över det där. Vi försummar ju den nordiska språkgemenskapen!

Tendens
En domänförlust innebär att engelskan är det språk alla använder inom en viss verksamhet, så att svenskan så småningom blir obrukbar inom området, domänen. […] vi organiserar texter på nytt sätt (på webbplatserna), till nya skrivkonventioner som smilisar och sms-förkortningar, till en friare syn på stavning, meningsbyggnad och interpunktion som bara skrivs för stunden.
Verklighet
Det händer att jag pratar svenska på kontoret. Min chef är trots allt också svensk. Autentiska meningar från kontorslandskapet: ”Jag har loggat en ticket på det där”, ”Jag kollade på Danmarks product portfolio för baby och det är inte samma range som för svenska relaunchen”, ”Kan inte du skicka över work sheetet med VNR numbers vs. eurocodes?”, ”Vem tar minutes till dagens team meeting?” Det är teknifiering, domänförlust och anglifiering.


Nåväl. Vad kommer att hända? Tja, ingenting till svenskans fördel på mitt kontor i alla fall, eftersom svenskarna är i minoritet på företaget. Det skulle inte tjäna något till att jag hittade på svenska motsvarigheter till alla engelska uttryck och begrepp eftersom jag inte skulle få användning för dem. Lite som att SAOL skulle innehålla ord som ingen någonsin skulle slå upp. Min arbetsplats är en liten del av USA på svensk mark. Solna, närmare bestämt.

Etiketter: , , , , , , ,