Snusk på kyrkogården

Läste i DN igår om rödlistad flora och fauna på kyrkogårdarna i Stockholm. Slogs av de ganska vulgära namnen:


Myskbock, almsnabbvinge, gökblomster, sexfläckig bastardsvärmare, grovticka, murruta, fyrblandad blombock, reliktbock.

Etiketter: , , ,