Min studieskuld

Jag har en skuld till CSN på ungefär en kvarts miljon. Indirekt betyder det att jag faktiskt har presterat något; kuggade tentor innebär att man inte får fortsätta att låna pengar.

Carl Philip däremot har under sin tid på Alnarp inte skrapat ihop en enda akademisk poäng. Förmodar att prinsen inte behöver dras med tankar om hur han ska betala tillbaka studiemedel - autogiro varje månad eller faktura varje kvartal?

Etiketter: , , ,